Chuyển Phát Nhanh

Phạm vi vận chuyển:

Trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới theo thoả thuận giữa Công ty và Bưu chính các nước thuộc Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) hoặc các đối tác khác.

Trọng lượng và kích thước:

 • Trọng lượng:
  – Trọng lượng bưu gửi DHL thông thường: Tối đa 31,5kg/bưu gửi.
  – Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, vận chuyển bằng đường bộ được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo quy định.
  – Đối với bưu gửi là hàng nhẹ (hàng có trọng lượng thực tế nhỏ hơn khối lượng quy đổi), trọng lượng tính cước không căn cứ vào khối lượng thực tế mà căn cứ vào trọng lượng quy đổi theo cách tính như sau: Trọng lượng quy đổi (kg) = Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) / 5000
  – Đối với bưu gửi quốc tế: Thực hiện theo thông báo của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện đối với từng nước.
 • Kích thước:
  – Kích thước tối thiểu:
  + Ít nhất một mặt bưu gửi có kích thước không nhỏ hơn 90mm x 140mm với sai số 2 mm.
  + Nếu cuộn tròn: Chiều dài bưu gửi cộng hai lần đường kính tối thiểu 170 mm và kích thước chiều lớn nhất không nhỏ hơn 100mm.
  – Kích thước tối đa: Bất kỳ chiều nào của bưu gửi không vượt quá 1500mm và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3000mm.
  – Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có quy định riêng phụ thuộc vào từng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.
  – Đối với bưu gửi quốc tế: Kích thước thông thường đối với bưu gửi DHL là bất kỳ chiều nào của bưu gửi cũng không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m.

Liên Hệ Để Được Tư Vấn Báo Giá Và Giảm 30% Cước Phí Vận Chuyển
Hotline: 0904.588.009 – 024.2264.1777